DivčibareINFO logo

Kupovina placa


Opis: Agencija Bona § Fides kupuje plac
površine 10 ari u centru Divčibara.
Kontakt: Agencija Bona§Fides, tel: 014/236-600