DivčibareINFO logo

Uređenje glavne saobraćajnice na Divčibarama

Na Divčibarama su duž glavne saobraćajnice „Valjevske ulice“, postavljeni pešački prelazi, „ležeći policajci“ i prateća horizontalna i vertikalna signaliizacija!

NAJSAVREMENIJA TEHNOLOGIJA PRERADE VODE NA DIVČIBARAMA

JKP „Vodovod“ Valjevo uložilo je 4 miliona dinara u opremu za postrojenje za preradu vode na Divčibarama, koja zadovoljava visoke ekološke standarde. Dobijanje hlora za dezinfekciju vode iz kuhinjske soli znači da se na Divčibare više neće prevoziti opasne materije u postrojenje za prečišćavanje vode, niti će zaposleni njima rukovati. Skupa tehnologija gotovo da isključuje mogućnost ekološkog akcidenta.

Sa druge strane, nova oprema poboljšava kvalitet vode za piće, a svako ulaganje u snabdevanje vodom je važan segment u strategiji razvoja. Postrojenje na Divčibarama koje preradom dobija 10 litara vode za piće u sekundi, za sada podmiruje potrebe vazdušne banje na Maljenu. S obzirom na činjenicu da se godinama unazad broj gostiju povećava, jako je bitno da JKP Vodovod Valjevo bude spremno da na pravi način odgovori na uvećan broj potrošača, kada je u pitanju i kvalitet vode, a naravno i količina koju postrojenje može da preradi.