DivčibareINFO logo

Vode Divčibara

Vode DivčibaraDivčibare su područje bogato vodom. Ovo regija obiluje rečicama, izvorima i potocima koje pripadaju slivovima Kolubare i Zapadne Morave. Bukovska reka izvire pod visom Golupcem, teče živopisnom klisurom i kao pritoku prima Crnu reku. Manastirica izvire pod Kraljevim stolom (1103 m) i pravi vrlo lep vodopad Skakalo sa kaskadama, visok oko 20 metara. Na nekoliko mesta ispod istočne strane Golupca izvire rečica Crna Kamenica koja protiče kroz Divčibare u užem smislu. Dva izvorišna kraka se sastaju u centru Divčibara, pa dalje teku ispod pijace i pekare, a onda kroz klisuru punu brzaka i slapova u prelepom ambijentu crnih borova. Dalje teče između maljenskih visova, i u Tometinom polju se sastaje sa Belom Kamenicom, od kojih nastaje reka Kamenica, koja se uliva u Zapadnu Moravu.

Crna reka nastaje od više potoka koji izviru sa severne strane Divčibara. Posebno su zanimljivi vodopadi 5-10 metara. Ostale reke ove regije su Bukovska reka, Kozlica, Krčmarska reka, Manastirica, Paklenica i Bela Kamenica koje takođe teku kroz interesantne klisurice bogateći hidrografiju ovog kraja. Pored reka i potoka ovaj predeo je bogat i mnogobrojnim izvorima. Izvor Žujan je neobičan, jer se nalazi u prostranoj močvarnoj livadi. Ne treba zaboraviti ni Hajdučku česmu na visu Čubrica, ni izvor Studenac. Voda ovog vrela je jako hladna, pa se zato vrelo naziva Studenac. Iz pukotine odakle izvire voda struji hladan vazduh, pa se pretpostavlja da iza izvora postoji čitav pećinski sistem koji do danas nije ispitan.

Kanjon Crne reke
Kanjon Crne reke

Divčibare smeštaj - Pogledajte ponudu

Apartman / Divčibare

Apartman AS

4
1 sobe
Vila ili Konak / Divčibare

Vila Plamenac

8 apartmana
Vila ili Konak / Divčibare

Markov konak Divčibare

4 apartmana
130€ /
Vikendica / Divčibare

7 Borova

8
3 sobe
Vila ili Konak / Divčibare

Vila Sofija

12
2 apartmana
Vikendica / Divčibare

Kuća Nedeljkov

6
3 sobe
Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort