DivčibareINFO logo

Zaštićeni rezervati prirode

O lepotama i specifičnostima Divčibara govori i činjenica da je na ovom području nalaze četiri stroga rezervata prirode: Crnu reku, Čalački potok, Zabalac i Vražji vir.

Maljenske rečice i potoci u svom toku stvaraju fantastične klisure, useke, vodopade, virove i osobenu floru i faunu. Klisuru Crne reke sa grebenom Ljuti krš, na pola sata od Divčibara, odlikuje više vodopada, izvora pitke vode, guste šume četinara i listopadnog drveća.  Rezervat Crna reka obuhvata površinu od 60 ha. Nalazi se oko izvorišta Crne reke. U ovom rezervatu nalaze se posebne florističko-vegetacione vrednosti i veoma atraktivni elementi reljefa.

Strogi prirodni rezervat je i Čalački potok, na kojem je izgrađeno akumulaciono jezero za napajanje Divčibara vodom. Čalački potok obuhvata površinu od 3 ha na kojoj raste mešovita šumska sastojina jele i bukve, sa mestimičnim stablima breze, smrče, belog i crnog bora i jarebike.

Crna Kamenica protiče kroz klisuru izvanredne lepote, gradeći vodopade i virove, među kojima se izdvaja Vražji vir. Vražiji vir se nalazi u blizini Divčibara, na padinama uzvišenja Velika pleća. Obuhvata 29 ha na kojima se nalazi mešovita šumska sastojina belog bora, breze, bukve, jarebike, hrasta kitnjaka i drugih vrsta.

Rezervat Zabalac nalazi se u izvorišnom delu reke Bela Kamenica, ispod vrha Zabala. Čista je sastojina breze, sa pojedinačnim stablima bukve, jele, crnog i belog bora.

Divčibare smeštaj - Pogledajte ponudu

50€ /
Apartman / Divčibare

Apartman Savić za 4 osobe

4
1 sobe
Apartman / Divčibare

Apartman AS

4
1 sobe
Vila ili Konak / Divčibare

Vila Plamenac

8 apartmana
Vila ili Konak / Divčibare

Markov konak Divčibare

4 apartmana
130€ /
Vikendica / Divčibare

7 Borova

8
3 sobe
Vila ili Konak / Divčibare

Vila Sofija

12
2 apartmana
Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort