DivčibareINFO logo

Divčibare

Crni vrh Divčibare

Crni vrh sa nadmorskom visinom 1096 metara je po visini drugi maljenski vrh, ali se zbog blizine nametnuo najvišem vrhu Kraljevom stolu koji je udaljeniji od centra Divčibara. Sa Crnog Vrha se pružaju upečatljivi pogledi na istok, jug i zapad, pa se tim redom vide: Suvobor, Kablar, Ovčar, Zajčica i Subjel, a kad je vedro u daljini se vide Golija, Kopaonik, Zlatibor, Tara i Zvijezda. Na krajnjem zapadu vide se sve ostale valjevske planine: Povlen, Magleš, Jablanik i Medvednik i ispod njih Drenovački kik, Bukovi i ostala pobrđa. Pogled na sever prema Divčibarama zaklanja šuma kroz koju vodi staza.

Kako doći: Na početku ova staza ide asfaltnim putem ka ski stazi „Crni vrh“, sa koje treba skrenuti levo kod Pančevačkog odmarališta. Dalje se ide uzbrdo, takođe asfaltnim putem koji prolazi ispod odmarališta Crni vrh. Iza njega se dolazi do raskrsnice na kojoj treba skrenuti desno. Put vodi blago uzbrdo između vikendica i izlazi na zaravan. Tu se nalazi drvo sa dva crvena putokaza: levo Velika pleć, a pravo Crni vrh. Kod drveta sa crvenim putokazima treba nastaviti putem pravo. Kada se prođu vikendice sa desne strane staza ulazi u šumu borova, jela, cerića i breza, obraslu gustom travom. Između njih staza vijuga uzbrdo. Uspon nije težak, ali je stalan, pa se povremeno treba odmoriti. Kraj uspona i dolazak na Crni vrh je na samom kamenito-travnatom vrhu koji je označen na nekoliko velikih kamenova.

LJuti krš Divčibare

Ljuti krš je po mnogima najinteresantniji deo Divčibara. Sam vidikovac se nalazi na 962 metra nadmorske visine. Pogled sa njega je vrlo impresivan: na levo, preko duboke doline potoka prema Golubcu i na desno, preko početka Crne reke na Bačevački vis, Čubricu i Pejar. Pravo je prekrasan pogled niz kanjon čudesne Crne reke koja vijuga između strana obraslih gustom zimzelenom šumom prošaranom brezama. U prvom planu je jedan niži greben sa koga se može sići do Crne reke. Na horizontu se vide valjevske planine: Magleš, Jablanik i Medvednik, a nešto bliže obronci Bukova. Zbog ovog pogleda i nedirnute prirode rezervata kroz koju prolazi, ovo je po mnogima najlepša pešačka staza na Maljenu. Tek kada se ona obiđe, stiče se pravi utisak o lepoti prirode na Maljenu.

Kako doći: Kad se prođe Breza kamp, na levu stranu skreće makadamski put označen crvenim putokazom LJUTI KRŠ. Staza vodi tim putem, kroz šumu, između vikendica. Iza poslednje vikendice staza napušta put i skreće desno, a zatim vijuga kroz šumu. Posle prelaza preko potoka, ide se kroz šumu sa proplancima do drveta sa putokazima: desno Stražara i levo Ljuti Krš. Nastavlja se levim pravcem, kroz šumu. Tu je početak strogog prirodnog rezervata Crna reka. Staza zatim izbija na kameniti greben, kojim se uspinje do vidikovca na vrhu.

Velika pleća

Vidikovac Velika pleća se nalazi na nadmorskoj visini od 1050 metara. Sa Velikih pleća se pruža prekrasan pogled na Ravnu Goru i Suvobor, Kablar, Ovčar, Zajačicu i Subjel. Kad je vidik bistar u daljini se vide Golija, Kopaonik, Zlatibor i Tara. Ispod Velike pleći, levo je šumoviti kanjon Crne Kamenice čiji se žubor jasno čuje. Pravo na jug pružaju se široke livade visoravni Tometino Polje, preko koje vodi put za Požegu.

Kako doći: Na početku ova staza ide asfaltnim putem ka ski stazi Crni vrh, sa koga treba skrenuti levo kod Pančevačkog odmarališta. Dalje se ide uzbrdo, takođe asfaltnim putem koji prolazi ispod odmarališta Crni vrh. Iza njega se dolazi do raskrsnice na kojoj treba skrenuti desno. Put vodi blago uzbrdo između vikendica i izlazi na zaravan. Tu se nalazi drvo sa dva crvena putokaza: levo Velika pleća, a pravo Crni vrh. Odatle se ide levo, makadamskim putem koji se blago uspinje, a vodi kroz šumu jela, borova i breza. Na prevoju, kod putokaza desno za Crni vrh, treba nastaviti dalje putem koji ide talasastim grebenom. Levo je šuma, a desno nekoliko vikendica, posle kojih se sa desne strane uočava šumovito uzvišenje. Tu se staza odvaja od puta na desno i vijuga naviše kroz borovu i brezovu šumu do vrha Velika pleća.

Divčibare smeštaj - Pogledajte ponudu

50€ /
Apartman / Divčibare

Apartman Savić za 4 osobe

4
1 sobe
Apartman / Divčibare

Apartman AS

4
1 sobe
Vila ili Konak / Divčibare

Vila Plamenac

8 apartmana
Vila ili Konak / Divčibare

Markov konak Divčibare

4 apartmana
130€ /
Vikendica / Divčibare

7 Borova

8
3 sobe
Vila ili Konak / Divčibare

Vila Sofija

12
2 apartmana
Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort