DivčibareINFO logo

Usvojen novi Plan generalne regulacije Divčibara

divcibare-google-maps

Odbornici Skupštine grada Valjeva na sednici održanoj u petak 27. februara usvojili su izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare.

Prethodni plan koji je usvojen 2008. godine, pretrpeo je značajne izmene nakon usvajanja Zakona o prostornom planiranju, kao i zbog činjenice da pojedina planska rešenja nisu bila primenljiva, niti su odgovarala stanju na terenu, a destimulativno su delovala na mnogobrojne zainteresovane investitore.

divcibare-google-maps

Novi plan će omogućiti da oko 70 hektara zemljišta na Divčibarama koje je u vlasništvu grada Valjeva, bude ponuđeno na prodaju ili u zakup investitorima, što bi trebalo da pokrene investicije na Divčibarama i omogući razvoj ovog planinskog centra.

Ovaj plan bi trebalo da omogući jaču podršku države u razvoju infrastrukture na Divčibarama, kao i da obezbedi priliv sredstava iz IPA fondova Evropske unije, ali i iz drugih fondova. Među glavnim infrastrukturnim projektima su „Valjevska ulica“, glavna ulica koja prolazi kroz Divčibare, kao i rešavanje pitanja kanalizacije.

U predlogu izmena i dopuna  plana generalne regulacije Divčibara urbanisti su odustali od nekih rešenja koje je nudio prethodni plan, pre svega tražeći identitet Divčibara i način za povećanjem turističke atraktivnosti. Odustalo se od  jezera u centru Divčibara, jer se pokazalo kao nerealna investicija, a akcenat je stavljen na prirodnu retkost koju, u Srbiji, imaju samo Divčibare, a to su tresetišta, koja je zaštitio republički Zavod za zaštitu prirode. Pored formiranja i uređenja tresetišta, planirano je i formiranje staza za šetnju, vožnju bicikli i nordijsko skijanje.

Glavni cilj donošenja izmena i dopuna plana generalne regulacije je da se ubrza razvoj turizma na Divčibarama.

DivčibareINFO tim

Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort