DivčibareINFO logo

Izmenjena naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u Turističkom centru Divčibare

Divcibare iz vazduha leti
Divcibare iz vazduha u prolece

Skupština grada Valjeva je na sednici održanoj 20. maja 2022. godine, usvojila je izmenu odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta. Glavna izmena se odnosi na povećanje doprinosa u Turističkom centru Divčibare. Izmenom odluke povećane su naknade za sedmu zonu, stambene objekte do tri jedinice i druge objekte sa 0,045  na  0,07 i objekte sa više od tri stambene jedinice na  0,1 koeficijent zone.

Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, tako što se osnovica koju čini prosečna cena kvadratnog metra stanova u toj jedinici lokalne samouprave, pomnoži sa ukupnom neto površinom objekta koji je predmet izgradnje u kvadratnim metrima. To se množi sa koeficijentima zone koji su navedeni u ovoj odluci i koeficijentom namene objekta, što predstavlja iznos doprinosa.

Iznos doprinosa u sedmoj zoni na Divčibarama preko tri stambene jedinice apartmanskog tipa iznosio je 4.519 dinara. Nakon izmene iznosiće 7.732 dinara, sa umanjenjem od 30%. S obzirom da Divčibarama nedostaje infrastruktura i taj se iznos maksimalno umanjuje zavisno od lokacije, maksimalnim umanjenjem iznos doprinosa bi iznosio 3.866 dinara.

U diskusiji koja je pratila usvajanje ove odluke, istaknuto je da je naknada do sada bila neuporedivo manja u odnosu na neke druge planinske destinacije i da se ovim izmenama želi postići ubrzani rast prihoda za dalja ulaganja u Divčibare, na način što je jedna nerealno niska naknada za građevinsko zemljište podignuta u neke granice normale. Dodatna sredstva će se koristiti za uređenje građevinskog zemljišta, za njegovo opremanje i izgradnju nedostajuće infrastrukture koja je potrebna i neophodna na Divčibarama. Naglašeno je da ovo povećanje naknade, još uvek ne prati povećanje isplativosti koju doživljavaju investitori na Divčibarama.

Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort