DivčibareINFO logo

Aktivnosti JKP Vidrak Valjevo na Divčibarama

Vidrak 3

Portal DivčibareINFO je razgovarao sa direktorkom JKP Vidrak Valjevo, gospođom Jelenom Kalat, o aktivnostima tog javnog preduzeća na Divčibarama u 2020. godini.

Nedavno su radnici Vidraka izvršili sanaciju smetlišta (divlje deponije) na Divčibarama, u rejonu Golubca. Direktorka Kalat ističe da to javno preduzeće ne koristi tu deponiju već 15 godina i da se sav komunalni otpad sa Divčibara odvozi za Valjevo. Poslednjih godina je intenzivirana gradnja na Divčibarama, što je dovelo do stvaranja velikih količina građevinskog otpada. Uočeno je da građevinci na toj deponiji odlažu građevinski otpad, što je u velikoj meri povećalo obim smeća na tom divljem smetlištu. Obavestili smo nadležne inspekcijske organe da povećaju kontrolu preduzeća i pojedinaca koji izvode radove na Divčibarama, ali i svih drugih, kako bi se ovoj pojavili stalo na put, ističe direktorka Kalat. Jedno od rešenja bi moglo biti i postavljanje kamera.

U četvrtak 9. jula izvršeno je redovno košenje javnih površina na Divčibarama. U petak 10. jula ponovo je izvršeno pranje i dezinfekcija glavnih divčibarskih ulica.

Planiramo, u skladu sa tehničkim mogućnostima, da jednom sedmično vršimo redovno pranje i dezinfekciju glavnih ulica na Divčibarama, naročito zbog povećanog obima građevinskih radova, kao i iz razloga aktuelne epidemiološke situacije. Izđubravanje se vrši dva puta sedmično, a po potrebi i češće, naglašava direktorka JKP Vidrak Valjevo, gospođa Jelana Kalat.

DivčibareINFO
www.divcibareinfo.com

Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort