DivčibareINFO logo

LJuti krš Divčibare

Ljuti krš je po mnogima najinteresantniji deo Divčibara. Sam vidikovac se nalazi na 962 metra nadmorske visine. Pogled sa njega je vrlo impresivan: na levo, preko duboke doline potoka prema Golubcu i na desno, preko početka Crne reke na Bačevački vis, Čubricu i Pejar. Pravo je prekrasan pogled niz kanjon čudesne Crne reke koja vijuga između strana obraslih gustom zimzelenom šumom prošaranom brezama. U prvom planu je jedan niži greben sa koga se može sići do Crne reke. Na horizontu se vide valjevske planine: Magleš, Jablanik i Medvednik, a nešto bliže obronci Bukova. Zbog ovog pogleda i nedirnute prirode rezervata kroz koju prolazi, ovo je po mnogima najlepša pešačka staza na Maljenu. Tek kada se ona obiđe, stiče se pravi utisak o lepoti prirode na Maljenu.

Kako doći: Kad se prođe Breza kamp, na levu stranu skreće makadamski put označen crvenim putokazom LJUTI KRŠ. Staza vodi tim putem, kroz šumu, između vikendica. Iza poslednje vikendice staza napušta put i skreće desno, a zatim vijuga kroz šumu. Posle prelaza preko potoka, ide se kroz šumu sa proplancima do drveta sa putokazima: desno Stražara i levo LJuti krš. Nastavlja se levim pravcem, kroz šumu. Tu je početak strogog prirodnog rezervata Crna reka. Staza zatim izbija na kameniti greben, kojim se uspinje do vidikovca na vrhu.

Lokacija na mapi