Važni telefoni

Pošta
014/277-130

Apoteka
014/277-252

Dom zdravlja
014/277-212

Vodovod
014/277-118

Elektrodistribucija
014/277-480

Policija
014/277-402

Baza za čišćenje puta
014/277-308

Benzinska pumpa
014/277-310

Close