DivčibareINFO logo

Uklanjanje rizle i definfekcija ulica na Divčibarama

divcibare-dezinfekcija-ulica

Preduzeće zaduženo za održavanje puteva na Divčibarama će narednih dana ukloniti rizlu sa glavnih divčibarskih ulica, nakon čega će uslediti pranje i dezinfekcija ulica od strane JKP Vidrak Valjevo. U okviru svojih nadležnosti i redovnih aktivnosti JKP Vidrak Valjevo vrši redovno izđubravanje na Divčibarama u skladu sa planom i programom rada za 2020. godinu.

Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort