DivčibareINFO logo

Sedam ključnih godina za oporavak Divčibara

divcibare-ski-staza-centar
vamedia.info

U odnosu na 2015. godinu kada nije postojao gotovo nijedan razlog za posetu Divčibarama izuzev netaknute prirode i čistog vazduha pa do decembra 2021. godine, broj noćenja na Divčibarama se povećao za skoro 45 000.  Upravo te 2015. godine izdata je ski staza i na Divčibarama je počela promena.

Da Divčibare zaista doživljavaju ekspanziju te i da postoji sve veća zainteresovanost turista svedoči podatak da je 2015. godine na Divibarama ostvareno 99.793 noćenja, a  novi podatak sa kraja prošle godine da je na ovoj planini realizovano 143 984 noćenja. Navedeni podaci, podaci su TO Valjevo , a oni koji pak dolaze redovno na ovu planinu tvrde da je broj daleko veći jer brojni objekti nisu u sistemu plaćanja taksi, poreza na prihod od turizma.

Vamedia je 2015. godinu uzela kao parametar jer je početkom te godine Vamedia objavila tekst pod naslovom „Kad na Divčibare dodjete- Vi prodjete“. Situacija je te godine bila takva da čak ni žičara nije radila , a podaci iz te godine svedoče i da na Divčibarama nije bilo pumpe, autobuskog prevoza, prodavnice,  dok je ambulanta je radila sporadično. Upravo te 2015. godine data je u zakup ski staza i vrlo je moguće da je to početak rehabilitacije ove planine.

Jedini razlog da neko tada poseti Divčibare bio je čist vazduh i netaknuta priroda.

Grad Valjevo je te godine naznačio da je za ulaganje u Divčibare , bar ono inicijalno, potrebno oko 300 miliona , ali i da grad nema taj novac. Sve manje od toga , kako je rečeno, bila bi samo kap u moru.

Situacija sa Divčibarama počela je da se menja izdvanjem ski staze u zakup i to upravo 2015. godine. Grad je naznačio da će staza biti data u zakup na 15 godina sa obavezom da lice koje zakupi ski stazu umesto plaćanja zakupa investira u opremu , mašine i samu stazu. Istovremeno obelodanjen je I podatak da je ukupan gubitak staze u periodu 2010-2014 . god iznosio je 3,2 miliona dinara.

Grad je te godine čak tri puta veštačio vrednost ski staze I računica je pokazala da su ključna ulaganja. Tek nakon ponavljanja oglasa ski stazu na Crnom vrhu u zakup na 15 godina uzelo je preduzeće „Kej investment“po ceni od jednog dinara uz obavezna ulaganja  koje su podeljene su po sezonama , a izmedju ostalog to su: uredjaj za ravnanje ski staze, uredjaj za veštačko osnežavanje, mobilna pumpa za vodu, oprema za sigurnost, oprema za signalizaciju sa upozorenjima, izgradnja instalacija za veštačko osnežavanje , nabavka polovnog elektronskog sistema za izdavanje , evidentiranje i naplatu ski karata. Već u prvoj sezoni 2016.godine  zakupac je uradio kompletan remont žičare, atestiranje sajle, nabavljen je novi tabač za sneg, a najveća novina bio  je sistem za veštačko osnežavanje.

Sledeća najava odnosila se na izgradnju pristupnog puta stazi , a na tu investiciju čekalo se jako dugo.

Javno preduzeće Putevi Srbije te  2015. godine uradilo je asfaltiranje centralne ulice u vrednosti od 60 miliona dinara. Problem su bile svetiljke I mostovi koji su tada ostali neizgradjeni.

Asfaltiranje puta od benzinske pumpe do ski staze Crni vrh

Putevi Srbije najavili  su potom rekonstrukciju puta za Divčibare preko Rajkovića 2018.godine.  Posao vredan 127 mmiliona dinara na tenderu je dobilo Preduzeće za puteve Valjevo. Ovaj put je delimično završen jer je jedna deonica u neposrednoj blizini kamenoloma ostala ne asfaltirana.

Velika polemika u gradu vodila se oko predloga da na prodaju bude ponudjen kamp Breza. Jedni su smatrali da grad treba da stavi u funkciju samostalno u korov zarastao kamp dok su drugi smatrali da s obzirom da ovaj prostor propada godinama isti treba ponuditi nekom investitoru koji bi možda nešto na tom mestu izgradio.

Stari kamp Breza Divčibare

Na sednici Gradskog veća zatvorenoj za javnost grad Valjevo je 2017. godine doneo odluku o otuđenju četiri nepokretnosti iz javne svojine grada Valjeva na Divčibarama, kao i zemljište na katastarskoj parceli broj 417/1 takođe na Divčibarama, ukupne površine 2.14.90 hektara u korist SPORT AGENT d.o.o Beograd po ceni od 208.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kupac je bio obavezan na izgradnju hotela sa minimum 80 soba sa pratećim sadržajima, kongresnom salom, fitness centrom, bazenom, restoranom sa kuhinjom, kafeom, prodavnicom i ekonomskim i programskim sadržajima. Pored hotela novi kupac preuzeo bi obavezu izgradnje zatvorene sportske sale sa pomoćnim sadržajima u suterenu, ambulanta , svlačionica i sanitarni blok. Uz postojeću salu kupac će imati obavezu i da izgradi unutrašnje saobraćajnice sa parking prostorom od minimum 37 mesta, ali i otvorene sportske terene za fudbal(1), košarku (4) i odbojku i teren za rukomet(1).

Veće je tada konstatovalo I da je za  potrebe priključenja novoizgradjenih objekata na infrastrukturnu mrežu , potrebno je na parceli izgraditi elektroenergetske objekte, vodovodnu mrežu, uredjaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda kao i instalaciju od 100Vva dizel agregata.
Ugovor sadrži i dve kaluzule kojom se kupac obavezuje da u roku od tri godine mora predmetnu parcelu mora privesti nameni ili će se ista vratiti prvom vlasniku i kaluzulu da će prodavac u slučaju raskida ugovora zadržati 20% kupoprodajne cene.

Hotel Crni vrh

Kupac je realizovao obaveze preuzete ugovorom pa je na Divčibarama hotel Crni vrh otvoren krajem 2019. godine.

Pre toga 2016. godine preduzeće Ingrap omni na Divčubarama je otvorilo samouslužnu benzinsku pumpu  koja je potom 2017. godine u jednom periodu bila prestala sa radom.

Grad Valjevo raspisao je javnu nabavku za projektovanje I izgradnju lokalnog vodosistema na Divčibarama prošle godine.  Za ovu namenu grad je opredelio 200 miliona dinara. Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji postojeća primarna vodovodna mreža profila od AC Ø 63-150, dužine oko 2,8 km, i karakteriše je pojava čestih kvarova. Osim toga cevovodi su urađeni od ekološki neprihvatljivih materijala zbog čega je Grad Valjevo izvršilo investicione aktivnosti na zameni kritičnih delova cevovoda i proširenju postojeće mreže. Umesto azbest cementnih cevi ugrađivane su  polietilenske cevi prečnika od 90 do 160 mm.

U medjuvremenu Divčibare su dobille pijacu , dečije igralište. Otvorena je I prodavnica  . Započeta je I izgradnja 35 kilovoltne trafo stanice koja treba da obezbedi stabilno napajanje strujom. Trenutno je u toku izmena PGR Divčibara kako bi se predvidela infrastruktuna mreža s obzirom da je Vlada Srbije preko Kancelarije za javna ulaganja opredelila sredstva za izgradnju I vodovodne mreže. Gorući problem kanalizacije takodje bi trebao da bude rešen.

Podaci iz prošle godine pokazuju da je u jednom ternutku bilo otvoreno 20 gradilišta, a svoje skorije otvaranje najavilo je čak pet hotela.

Centar Divčibara

Grad I TO najavljuju još tri projekta za Divčibare: parking, bike park, sportsko rekreativna zona.

Za pretpostaviti je da će i ugostitelji i vlasnici trgovina narednih godina pokazati interesovanje da baš na Divčibarama razvijaju svoj posao. Ali svakako  ne biva sve odjednom. Za sedam godina mnogo se toga promenilo , možemo li pretpostaviti kakve će se sve promene desiti za narednih sedam?

Preuzeto sa sajta vamedia.info

Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort