DivčibareINFO logo

Izmene Plana generalne regulacije Divčibara

Plan Divcibare-001

U Valjevu je u utorak 23. septembra održana javna prezentacija Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare. Izmene Plana su urađene u cilju razvoja i dalje izgradnje Divčibara, obezbeđivanja raznovrsnije turističke zimske i letnje ponude, izgradnje saobraćajne i komunalne infrastrukture, utvrđivanja visokih standarda za zaštitu životne sredine.

Izmene plana je izradio Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. „Plan Divčibara je usvojen 2008. godine i taj plan je za tadašnje vreme bio dobar, ali su se vremenom pokazale nove potrebe, kao što je bolje definisanje urbanističkih uslova. Osim toga, cilj ovih izmena je  da se izađe u susret gradu Valjevu, čije zemljište nije bilo dovoljno angažovano, zatim, da se u budućnosti popravi stanje vodovoda i kanalizacije, da se omoguće bolji pristupi i infrastrukturni koridori, a osim toga pokušali smo da u ovom Planu tresetišta budu prepoznatljiva“, rekao je između ostalog dr Igor Marić, direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Kao nova atrakcija Divčibara, predložene su staze oko tresetišta, gde bi se moglo šetati. U ovom planu više nije predviđeno jezero, ali je predviđen uređeni, prirodni japanski vrt. Divčibare, kojima nedostaju sadržaji, kroz ovaj Plan dobijaju uređene površine, a tresetišta bi bila naglašena. Smanjen je broj namena, ali su one kompatibilnije i fleksibilnije, tako da u planu postoje hoteli, apartmani, vile-apartmani i nastojao se rešiti veliki problem vikend naselja. Vikend naselja će sada moći da postoje, jer imaju elementi da te kuće dobiju parcele i da se legalizuju.

Očekuje se da će ovaj novi Plan sada biti sprovodljiviji u praksi od predhodnog, a omogućeno je da mnoge staze koje do sada nisu bile regulisane,  od sada zahvaljujući ovom Planu, postanu javno zemljište i da je to jedna od velikih promena u odnosu na predhodni period.

Nakon današlje prezentacije, građani mogu dostaviti primedbe i komentare na Plan koji će biti razmatrani. Plan će biti na javnom uvidu do 15 oktobra, potom će se održati javna sednica, a nakon toga odbornici Skupštine grada Valjeva će razmatrati Izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare, pa se njegovo usvajanje očekuje do kraja godine. Detaljnije informacije o ovom Planu možete dobiti u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Valjevo.

DivčibareINFO tim

Visina snega 0cm
Ski staza Centar – žičara
Ski staza Centar – bebi lift
Ski staza Crni vrh
Crni vrh ski škola i renta
Kamera - Divčibare - SKI resort